info@avelingua.sk+421(0)902871604


  • Tlmočenie, preklady z/do Anglického jazyka do/z Slovenského
  • Výučba Anglického jazy
  • Prenájom bytových priestorov
  • Čistiace a upratovacie služby
  • Interpretation, translations from/to English language to/from Slovak language
  • Language and communication training, English classes
  • Renting residential premises
  • Household cleaning services